Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Tulostusympäristön optimoinnilla merkittäviä säästöjä – suomalaisorganisaatioilla paljon parannettavaa

Suomalaisorganisaatiot voisivat saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä optimoimalla nykyistä paremmin tulostusympäristönsä. Lähes joka toinen yritys tai organisaatio ei käytännössä seuraa tulostuskustannuksiaan. Monet eivät myöskään hyödynnä ulkoistamisen mahdollisuuksia tulostusympäristön tehostamiseen. Tämä käy ilmi Xeroxin Global Services -liiketoimintayksikön teettämästä laajasta yritysten ja organisaatioiden it-johdolle suunnatusta tutkimuksesta¹.

Tutkimuksessa nousi keskeisellä tavalla esille ulkoistaminen, jonka aktiivisuus vaihtelee merkittävästi yrityksittäin. Lähes joka toinen yritys on ulkoistanut kaikki tai vähintään puolet it-toiminnoistaan. It-infrastruktuurista on ulkoistettu eniten palvelimia, työasemia ja tallennusjärjestelmiä. Tämän jälkeen ulkoistetaan tulostimia. Kaupan ala on ulkoistanut it-toimintojaan hieman muita toimialoja enemmän, kun taas julkishallinto on ulkoistanut yksityistä sektoria vähemmän.

”Monet ovat oivaltaneet, että ulkoistaminen vapauttaa it-osaston resursseja ja mahdollistaa paremman laitekannan ja huoltopalvelut. Edelleen on silti huomattava määrä organisaatioita, joissa ei hyödynnetä ulkoistamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Esimerkiksi tulostusympäristön ulkoistamisella ja optimoinnilla saavutetaan vähintään 25 prosentin säästöt. Parhaimmillaan kustannusvaikutus on jopa 40 prosenttia. Puhutaan siis hyvin merkittävistä säästöistä”, kertoo Xeroxin Global Services –liiketoimintayksikön Suomen maajohtaja Lassi Vihersaari.

Tutkimuksen mukaan tulostuskustannuksia ei käytännössä seurata noin puolessa yrityksistä. Rahoitus- ja vakuutusala seuraa kustannuksia melko tehokkaasti. Vähiten kustannuksia seurataan julkisen sektorin organisaatioissa, joissa kustannuksia ei seurata lainkaan tai korkeintaan vuositasolla.

”On yllättävää, että käytännössä lähes joka toinen suomalaisorganisaatio ei edelleenkään seuraa lainkaan tai korkeintaan vuositasolla tulostamiseen liittyviä kustannuksia, vaikka kustannusten säännöllinen seuraaminen on helppo toteuttaa. Yrityksistä neljännes ei seuraa kustannuksia lainkaan ja viidennes vain vuositasolla. Tulostuskustannukset ovat yrityksille kuitenkin huomattavia, vuositasolla noin 400-500 euroa työtekijää kohden”, jatkaa Lassi Vihersaari.

It-johdon mukaan merkittävimmät tietohallinnon kehittämisen painopistealueet liittyvät tällä hetkellä prosessien optimointiin ja standardointiin, it-infrastruktuurin järkeistämiseen sekä suurten järjestelmäprojektien kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen.

Xeroxin Global Services (XGS) on yksi Xeroxin kolmesta liiketoimintayksiköstä. XGS tarjoaa yrityksille laajan valikoiman palveluja kuten konsultointia, järjestelmien integrointia, skannaus- ja arkistointipalvelua, sisällönhallintaa ja ulkoistamispalveluja.

¹ Xerox selvitti kvantitatiivisella luotauksella suomalaisorganisaatioiden it-johdon näkemyksiä it-toimintoihin ja tulostusympäristöihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, erityisesti it-toimintojen ja tulostamisympäristön ulkoistamiseen ja tehostamiseen liittyviä näkemyksiä. Kyselyyn vastasi 131 it-päättäjää eri toimialoilta sekä julkiselta sektorilta.

Lisätietoja:

Lassi Vihersaari, maajohtaja, Xerox Global Services, p. sähköposti: lassi.vihersaari@xerox.com

Ilpo Ahokas, markkinointipäällikkö, Xerox Oy p. 040 586 9272, sähköposti: ilpo.ahokas@xerox.com

Xerox on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fiComments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases