Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Xerox och Stora Enso levererar unik lösning för digitaltryck av förpackningar; Kortar leveranstiden från veckor till dagar

Xerox SwedenTillsammans erbjuder de branschens första integrerade förpackningslinje för digitaltryckta förpackningsämnen i ark; Läkemedelsföretag får snabbt och säkert tillgång till individualiserade läkemedelsförpackningar.

Xerox tillämpar sin kompetens och expertis inom digitaltryck för läkemedelsförpackningar. Nu kan tryckerier och leverantörer av läkemedelsförpackningar leverera individuellt anpassade förpackningar i korta serier. Något som ger snabbare leveranser och förbättrade marginaler. Enligt branschanalysföretaget Pira International, utgjorde världsmarknaden för digitalt förpackningstryck $580,7 miljoner 2005 och marknaden förväntas växa till $6 miljarder 2015. Den digitala tryckmarknaden för läkemedelsindustrin väntas växa till $1,34 miljarder 2015.

Xerox har tillsammans med Stora Enso, en av världens ledande tillverkare av förpackningskartong och –papper, skapat branschens första integrerade förpackningslinje för digitaltryckta förpackningsämnen i ark. Med denna lösning kan man ta fram förpackningar med variabla säkerhetskoder eller individuellt anpassade läkemedelsförpackningar med personliga instruktioner för varje patients behov.

Denna typ av digitalt tryckta förpackningslösningar är idealiska för läkemedel. Med hjälp av individualiserat tryck, på beställning, kan korta förpackningsserier tas fram med speciell, relevant användarinformation för kliniska tester, läkemedelsprover och andra situationer. Lösningen möjliggör tryck på flera språk och snabba byten från ett tryckuppdrag till ett annat vilket ger den nödvändiga flexibiliteten för dagens snabbföränderliga marknad.

Den gemensamt utvecklade lösningen bygger på Xerox iGen3® 110 Digital Production Press med specialutvecklad magentatoner samt försedd med en Epic CTi-635 efterbehandlingsenhet med möjlighet till såväl vattenbaserad bestrykning som UV-lackning från Xerox, en KAMA stans med kapacitet för 580 x 400 mm ark och ett transportband från Stora Enso. Fördelen med en direktansluten lösning är att tryckeriet kostnadseffektivt kan framställa förpackningar försedda med individuellt anpassad variabeldata. Detta utan att behöva göra avbrott i produktionsflödet eller hantera fristående produktionsutrustning.

– Den integrerade lösningen tillgodoser de utmaningar som förpackningsindustrin möter. Den ökar produktiviteten, sänker kostnaderna med tryck på beställning samt kraftigt reducerad leveranstid, från veckor till dagar. Xerox har anpassat den digitala tryckpressen iGen3 för en specialiserad applikation för att möta de unika kraven i marknadssegmentet för vikta kartongförpackningar. Detta kommer att skapa nya affärsmöjligheter för varumärken och ompaketerare samt generera ökad tillväxt och vinst, säger Quincy Allen, president, Xerox Production Systems Group

Det här är den första gången som den digitala tryckpressen Xerox iGen3 används tillsammans med möjlighet till vattenbaserad bestrykning förutom UV-lackningsmöjligheten. Vattenbestrykning krävs för många förpackningstillämpningar och erbjuder en snabbtorkande, vattenbaserad och klar högglansbestrykning som skyddar förpackningar från smuts, fläckar, fingeravtryck och repor.

Förpackningslösningen tillgodoser även kraven hos de ständigt föränderliga regelverken. Tack vare tekniken för säkerhetstryck i Xerox iGen3 kommer piratkopiering att kraftigt försvåras.

– Med denna nya lösning bryter Xerox och Stora Enso ny mark. Den del av branschen som specialiserar sig på läkemedelsförpackningar söker hela tiden nya lösningar för att snabba på utvecklingsprocesser, förbättra säkerheten och sänka kostnader. Denna digitala föregångslösning möter dessa utmaningar och positionerar Xerox och Stora Enso i frontlinjen för att fånga denna marknad, säger Neil Falconer, tryckstrategikonsult på Pira.

Den digitala tryckpressen Xerox iGen3 tillåter tryck på marknadens största arkformat 364 x 571 mm samt möjligheten att trycka på ett brett urval av tryckämnen. Stora Ensos förpackningskartong har godkänts av Xerox för användning i iGen3 i upp till 350 gsm.

Lösningen från Xerox och Stora Enso stöder hållbar utveckling genom utskrift på beställning för att minska spill och avfall samt genom att använda förnyelsebart och återvinningsbart förpackningsmaterial.

Stora Enso demonstrerade lösningen för första gången vid Interpack 2008-mässan i Düsseldorf i Tyskland den 25-30 april. Xerox visar den nya lösningen i sin monter på Drupa i Hall 8b, från 29 maj till 11 juni.

Tillgänglighet

Inledningsvis kommer Xerox och Stora Enso Digital Solutions N.V. gemensamt marknadsföra den helt integrerade digitala förpackningslösningen. Europeiska order kommer att tas emot och installationer skall kunna genomföras under sista kvartalet i år.

Om Xerox Europa

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För mer information, kontakta:

Robert Corbishley, Xerox Europe, +44 (0) 1895 843 239, robert.corbishley@xerox.com

Johan Mikaelsson, Xerox Sverige, +46 (0)8 795 10 82, johan.mikaelsson@xerox.com

Stefan Jahge, TurbolinPR, +46 (0) 8 545 89 681, stefan@turbolinpr.se

Anmärkning: För att se hela utbudet av Xerox digitala produktionsutrustning och tjänster, besök gärna Xerox monter i Hall 8b / A78, 29 maj – 11 juni på drupa 2008, Messe Düsseldorf, Tyskland. För ytterligare information om Xerox och utställningen, besök http://www.xerox.com/news eller http://www.xerox.com/drupa. För öppna kommentarer och branschperspektiv, besök http://www.xerox.com/blogs eller http://www.xerox.com/podcasts. Xerox®, iGen3®, Xerox wordmark och den sfäriska symbolen är varumärken för Xerox Corporation I USA och/eller andra länder.Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases