Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Yritysten toimittava kestävän kehityksen mukaisesti – ilmastonmuutos ei muuten pysähdy

Xerox

Eurooppalaisten johtajien mukaan koko ihmiskunnan tulevaisuus on vakavasti uhattuna, mikäli yritykset eivät toimi vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä käy ilmi Xeroxin ja kansainvälisen Forum for the Future -organisaation tekemästä tuoreesta eurooppalaisesta johtajatutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista johtajista peräti 96 prosenttia oli sitä mieltä, että yritykset eivät voi enää valita toimivatko ne kestävän kehityksen mukaisesti, vaan niiden täytyy ehdottomasti toimia niin.

Xerox järjesti Dublinissa 28.-29.5.2008 eurooppalaisille yritysjohtajille seminaarin (Xerox’s European Leadership Summit), jonka osallistujista valtaosa (95%) oli sitä mieltä, etteivät yritykset tällä hetkellä toimi riittävän yhteiskuntavastuullisesti. Yritysjohtajista 95 prosenttia koki olevansa henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että heidän täytyy etsiä uudenlaisia keinoja sekä toimintatapoja vähentämään ympäristöön liittyvää kuormitusta.

Tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista 75 prosenttia oli erittäin huolestuneita eriarvoisuuden lisääntymisestä. Vauraiden ja köyhien maiden välinen sosiaalinen ja taloudellinen kuilu on edelleen kasvussa. Samanaikaisesti yritysjohtajat olivat sitä mieltä, että sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasaaminen johtaisi maailman luonnonvarojen yhä suurempaan kuluttamiseen. Erityisesti ollaan huolissaan veden, ruoan, energian sekä öljyn saatavuudesta sekä niiden hinnan noususta.

Selvän enemmistön (81%) mukaan hallittu muutos edellyttää ihmisten, yritysten sekä organisaatioiden kulutuskäyttäytymisen nopeaa muutosta, muuten ihmiskunta ei tule selviämään seuraavaa sataa vuotta.

”Vakavien globaalien haasteiden edessä yritysjohtajien täytyy todella pohtia, miten liiketoimintaa harjoitetaan. Meidän täytyy löytää uusia keinoja, jotta ympäristön kannalta haitallisia päästöjä voidaan vähentää, huolehtia luonnonvarojen riittävyydestä sekä vähentää eri alueiden välistä taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ympäristöä rasittamatta”, kertoo Forum for the Future -organisaation perustaja Jonathan Porritt. ”On toimittava nopeasti, sillä meillä on noin 15 vuotta aikaa reagoida ilmastonmuutokseen”.

”Yritykset ovat avainasemassa, jotta löydämme oikeat ratkaisut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää yrityksiltä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista omassa liiketoiminnassaan”, jatkaa Jonathan Porritt.

”Uskomme Xeroxilla vahvasti siihen, että yritysten velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ja etsiä ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja teknologiaa. Kestävä kehitys on integroitu osaksi Xeroxin ydinliiketoimintaa ja meillä on myös kestävän kehityksen ohjelma sekä tulevaisuuden suunnitelma. Etsimme jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, joilla voimme vähentää tulostusympäristöihin liittyviä ympäristövaikutuksia”, kertoo Xeroxin Euroopan liiketoimintajohtaja Armando Zagalo de Lima.

Lisätietoja:

Kevin Perlmutter, Xerox Europe, p. +44 (0) 1895 845 217, sähköposti: kevin.perlmutter@xerox.com

www.europeanleadershipsummit.com
www.forumforthefuture.org.uk

Xerox on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fi

Xerox®, the Xerox wordmark and the spherical connection symbol are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Prices, features, specifications, capabilities, appearance and availability of Xerox products and services are subject to change without notice.

Yritysten toimittava kestävän kehityksen mukaisesti - ilmastonmuutos ei muuten pysähdy - XeroxTags:

Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases