Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Yritysjohtajilla ja opiskelijoilla erilainen käsitys miten ilmastonmuutos pysäytetään

Xerox- ilmastonmuutosEurooppalaisilla yritysjohtajilla sekä opiskelijoilla on hyvin erilainen käsitys siitä, ketkä tulevat johtamaan toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja kenellä on siihen liittyen eniten vaikutusvaltaa. Yritysjohtajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että yrityksillä on suurin vaikutusvalta ja vastuu johtaa kestävämpään kehitykseen tähtäävää muutosta. Opiskelijoiden keskuudessa vastaava luku oli 45 prosenttia. Opiskelijoiden mukaan ilmastonmuutokseen vaikuttavat yrityksiä tehokkaammin valtiot, järjestöt sekä yksittäiset kuluttajat.

Tämä käy ilmi Xeroxin ja kansainvälisen Forum for the Future -järjestön tekemästä tuoreesta eurooppalaisesta johtajatutkimuksesta¹ sekä Forum for the Futuren yhteensä 25 000 opiskelijan parissa tehdystä tutkimuksesta².

Vaikka selvä enemmistö johtajista oli sitä mieltä, että yritykset tulevat johtamaan ekologista muutosta, peräti 95 prosenttia heistä oli sitä mieltä, että yritykset eivät tällä hetkellä toimi riittävän yhteiskuntavastuullisesti. Valtaosa (96%) johtajista koki, että yritysten on ehdottomasti toimittava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijoista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että valtiot tekevät tällä hetkellä eniten työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Opiskelijat uskovat yritysjohtajia enemmän järjestöjen, koulujen ja kuluttajien vaikutusvaltaan ekologisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Sekä yritysjohtajat että opiskelijat olivat erityisen huolestuneita veden, ruoan, energian sekä öljyn saatavuudesta sekä niiden hinnan noususta.

”Nykyisillä sekä tulevaisuuden yritysjohtajilla on hyvin erilainen näkemys siitä, mitkä tahot tulevat johtamaan ilmastonmuutokseen liittyvää uudistusta. Yritysten täytyy ottaa käyttöön kestävän kehityksen ohjelmia ihmiskunnan elinvoimaisuuden ja maailmantalouden turvaamiseksi”, kertoo Forum for the Future -järjestön perustaja Jonathon Porritt. ”Yritysten on toimittava yhä vastuullisemmin ja niiden täytyy huomioida kestävän kehityksen periaatteet omassa liiketoiminnassaan. Tämä avaa yrityksille haasteiden lisäksi myös erinomaisia mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää omaa liiketoimintaansa.”

”Tutkimuksemme osoittaa selvästi, että yritysjohtajat tiedostavat kestävään kehitykseen liittyvän tärkeyden oman liiketoimintansa kehittämisessä. Yritykset haluavat panostaa selvästi nykyistä enemmän kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä huomioimaan sen omassa liiketoiminnassaan”, kertoo Xeroxin XGS-liiketoimintayksikön johtaja Shaun Pantling.

Lisätietoja:

Kevin Perlmutter, Xerox Europe, p. +44 (0) 1895 845 217, sähköposti: kevin.perlmutter@xerox.com

¹ Xerox toteutti yhteistyössä Forum for the Future -järjestön kanssa kyselyn noin 100 eurooppalaiselle yritysjohtajalle, jossa kyseltiin heidän näkemyksiään ilmastonmuutoksesta sekä kestävästä kehityksestä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena Xeroxin järjestämässä European Leadership Summitissa Dublinissa 28.- 29.5.2008.

² Kestävään kehitykseen keskittyvä Forum for the Future -järjestö kyseli yhteensä 25 000 opiskelijalta heidän käsityksiään ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Tutkimus toteutettiin vuoden 2007 ja 2008 aikana ja niiden tulokset julkaistiin Xerox European Leadership Summitissa 28.-29.5.2008.

www.europeanleadershipsummit.com
www.forumforthefuture.org.uk

Xerox on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fi

Xerox®, the Xerox wordmark and the spherical connection symbol are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Prices, features, specifications, capabilities, appearance and availability of Xerox products and services are subject to change without notice.Tags:

Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases