Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Europeiska företagsledare: Klimatförändringarna oåterkalleliga om inte företagen tar sitt ansvar


Ny undersökning frÃ¥n Xerox och Forum for the Future, visar att 96 procent av europeiska ledare anser att miljöanpassad företagsverksamhet inte längre är ett extra tillval – utan en förutsättning..

Samtliga deltagare vid Xerox European Leadership Summit, som hölls i Dublin på Irland den 28 och 29 maj, ansåg att företag gör långt ifrån tillräckligt för att förbättra sociala och ekonomiska problem. Majoriteten av de tillfrågande (95 procent) kände sig personligt ansvariga för att tillämpa nya företagsmodeller, förhållningssätt och processer som reducerar de skadliga effekterna på miljön.
Trots att världsekonomin har kommit lÃ¥ngt framÃ¥t vad gäller att ge tillgÃ¥ng till tak över huvudet, mat och utbildning till miljarder människor, sÃ¥ svarade tre fjärdedelar av de tillfrÃ¥gade pÃ¥ konferensen (75 procent) att de är starkt oroade över att orättvisorna mellan de rika och fattiga länderna fortsätter att växa.Samtidigt finns en oro bland europeiska företagsledare att ökad ekonomisk jämlikhet kommer att ytterligare belasta jordens naturresurser. Den största oron gäller brist pÃ¥ rent dricks vatten, mat, energi och olja, som i sin tur dessutom är oöverkomligt dyrt. Trots att företagsledare uppger sig vara mycket bekymrade över de socioekonomiska inverkande faktorerna, är mÃ¥nga ocksÃ¥ fast beslutna till att bli delaktiga i att lösa problemen. Majoriteten av de som svarade (82 procent) anser att företagande kommer att spela en avgörande betydelse för den framtida utvecklingen.- Vi stÃ¥r inför ett antal globala utmaningar som kräver förändrat sätt att göra affärer. Vi behöver hitta nya lösningar för att minska koldioxidutsläpp, utnyttja naturresurserna och bekämpa orättvisor pÃ¥ ett sätt som fungerar med planeten och inte mot den. Och vi behöver göra det snabbt – vi har ungefär 15 Ã¥r pÃ¥ oss att Ã¥tgärda klimatförändringarna, säger Jonathan Porritt, grundare av Forum for the Future. Företagen har en nyckelroll i att hitta dessa lösningar. De företag vi arbetar med tar sig an hÃ¥llbara metoder som en chans till att matcha dessa med vinst.Bland de europeiska företagsledarna som tillfrÃ¥gades anses det som nödvändigt att agera och att reducera varje företags inverkan pÃ¥ miljön, trots begränsad tillväxt pÃ¥ kort sikt. Mer än tre fjärdedelar (87 procent) av de tillfrÃ¥gade tror att ett sÃ¥dant viktigt steg kommer att leda till nya innovationer som i sin tur ger högre omsättning.

- Vi anser att det inom all affärsverksamhet i grunden finns ett ansvar för och förmåga att driva igenom miljövänliga lösningar och att hitta nya sätt till att integrera tekniska innovationer med förändrade affärsmetoder, säger Armando Zagalo de Lima, president Xerox Europe. Xerox har en tradition av miljömedvetenhet och agerande samt, mer väsentligt, en grön agenda och plan för framtiden. Vi arbetar även tillsammans med våra kunder för att minska mängden avfall kopplat till deras utskrifter, genom kostnadsbesparingar och effektivisering av deras produktion. Det blir allt mer tydligt för affärsvärlden att dessa prioriteringar inte utesluter det ena eller det andra.

På European Leadership Summit, där Xerox var värd, deltog över mer än ett hundra företagsledare från Europas största företag, däribland Xerox, BT, Procter & Gamble, IBM och Philips.

Om Xerox Europa

Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

Om Xerox gröna program
Xerox varit föregångare inom utveckling och lansering av miljöuthållig teknik ända sedan den första Earth Day1970. Xerox var det första företaget inom dokumenthanteringsbranschen som återtog och återanvände delar och komponenter. Genom dess åtgärder har Xerox avvänt mer än 40 000 ton sopor enbart under förra året.

Idag är miljövänlig teknik en integrerad del av all verksamhet inom Xerox, från produktdesign till val av leverantörer. Xerox har tagit fram en serie miljövänliga papper och återanvändningsbara bläckpatroner. Företaget fortsätter att införa tuffa kriterier för sina leverantörer. Nyligen lanserade Xerox världens första miljökalkylator som mäter hur grönt ditt kontor är.

Forum for the Future
Forum for the Future – fonden för hÃ¥llbar utveckling – samarbetar med ledande organisationer inom privat och offentlig sektor. Visionen är att företag och samhälle vekar i en miljöanpassad och samhälleligt rättfärdig framtid. Fonden inspirerar organisationer med positiva visioner av en hÃ¥llbar framtid och hjälper till att hitta praktiska lösningar, tränar företagsledare till att gÃ¥ mot förändringen och delar med sig av sin framgÃ¥ng genom kommunikation. För mer information besök www.forumforthefuture.org.uk

För mer information, vänligen kontakta:

Judith Schunke, Xerox Europe, +44 (0) 1895 843 877, judith.schunke@xerox.com

Kevin Perlmutter, Xerox Sverige, 08-795 10 82, kevin.perlmutter@xerox.com

Helena Sandström, TurbolinPR, tel: 0708-86 25 25, email: helena@turbolinpr.se

Europeiska företagsledare: Klimatförändringarna oåterkalleliga om inte företagen tar sitt ansvarComments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases