Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Xerox belyser hållbart miljö- och samhällsengagemang i årlig rapport om globalt medlemskap

Xerox Corporation släppte i början av november en rapport om Globalt Medlemskap för 2008, som redogör för de principer, strategier och metoder som i flera decennier väglett Xerox engagemang för företagets sociala ansvar.

Under 40 års tid har en mängd delmål nåtts, så som utbildning för de anställda som resulterat i att Xerox utsläpp av växthusgaser minskats med 21 procent sedan år 2002. Samtidigt har erkända program som förespråkar mångfald hos leverantörer, etiska handlingsplaner och innovationer tagits fram.

Rapporten om globalt medlemskap tar upp ämnen som företagsledning och etik, kundintegritet och kundtillfredsställelse, mångfald och utveckling, miljövänliga initiativ, företagsdonationer och volontärverksamhet mm.

Xerox styrelseordförande och VD, Anne Mulcahy skrev så här i rapportens brev till delägarna: ”Ett kännetecken för våra samhälleliga insatser på Xerox är att de är strategiska, långsiktiga och väsentliga. Vi anser oss ha varit pionjärer inom området för samverkande medborgarskap och att vi kommit långt.

Men om ni tror att vi är nöjda så tänk om. Xerox medarbetare är medvetna om att förväntningarna är höga. Vi skyggar inte för dessa förväntningar utan vi välkomnar dem.

Några av de resultat och nyckelpunkter som presenteras i rapporten är:

Hållbarhet: Xerox har gjort framsteg när det gäller att uppfylla miljömässiga hållbarhetsmål, särskilt när det gäller klimatskydd och utvecklingen av en hållbar papperscykel. Företaget är på god väg att uppnå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till år 2021.

Under de fem senaste åren har Xerox minskat sin energiförbrukning med 19 procent och utsläppen av växthusgaser har minskats med 21 procent.

För att kunna stödja sina kunders miljömål såg Xerox till att 80 procent av de produkter som introducerades på marknaden under 2007 uppnådde kraven för ENERGY STAR, det vill säga de skärpta krav som U.S. Environmental Protection Agency’s utfärdat.

Som en av de största distributörerna av papper för kontorsskrivare och kopiatorer arbetar Xerox för att skapa en hållbar papperscykel. Företaget tilldelades certifikatet “Chain of Costody” från både Forest Stewardship Coucil och programmet för Endorsement of Forest Certification.

Certifierigen intygar att Xerox pappersprodukter som är märkta med FSC- eller PEFC-logotyper har tillverkats av råvaror som skördats från kontrollerade källor eller från förnyelsebara källor. FSC- och PEFC-certifierade produkter kan spåras från skörd till distribution.

Xerox har också utfordrat bestämda riktlinjer på utförliga förteckningar på papper från leverantörerna. Cirka 90 procent av Xerox pappersleverantörer följer dessa riktlinjer och Xerox fortsätter att arbeta med leverantörerna för att kunna uppnå detta till 100 procent.

Kunder: Xerox fokuserar på att kunna leverera den bästa möjliga upplevelsen för sina kunder. Det inkluderar att förhindra otillåten användning av kundinformation, att tillhandahålla omfattande säkerhetsuppgifter om Xerox produkter, att utforma tillgängliga produkter och utveckla säkerhetsfunktioner som hjälper kunderna att upprätthålla sin nätverkssäkerhet. Under 2008 certifierades Xerox för tredje gången i rad av J.D. Powers and Associates Program for Certified Technology Service and Support.

Samhällsengagemang: Välgörenhet har varit en del av Xerox kultur sedan företaget startade. Xerox investerar cirka 12,5 miljoner dollar per år, samt i såväl tid och kunskap från de anställda, för att stödja 555 olika organisationer. Detta omfattar bland annat bidrag till arbetsförberedande utbildningar, så som Xerox Technical Minority Scolarship Program.

Under enbart förra året delades 122 stipendier ut till flitiga elever. Xerox stödjer vetenskapliga och teknologiska program, såsom den alldra första robotiktävlingen, samt samhällsprojekt, som Xerox program för Samhällsengagemang med 9075 Xeroxanställda som deltog i 575 olika projekt.

Anställda: Xerox anser att genom att skapa en bra arbetsplats för sina anställda ökar företaget sin konkurrenskraft. För detta ändamål värderar företaget mångfald, belönar prestationer, erbjuder möjligheter till förbättringar och hjälper sina anställda att uppnå den rätta balansen mellan arbete och fritid.

Xerox är ett av de tio företag som anses ha bäst anseende i USA, enligt en undersökning som genomförts av The Reputation Institute och som nyligen publicerades i Forbes Magazine. Xerox har dessutom erkänts vara en förträffligt samarbetspartner för organisationer med så olika inriktningar som exempelvis National Association of Female Executives, American Association of Affirmative Action, Asian Enterprise Magazine och LATINA Style Magazine.

Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av så väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på ett flertal områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer samt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing.

Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information om Xerox produkter och tjänster, ring 08-795 10 00 eller besök www.xerox.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Perlmutter, Xerox Europe,
+44 (0) 1895 845 219
kevin.perlmutter@xerox.com

Helena Mehra, TurbolinPR
08-545 89 689
helena@turbolinpr.se

Xerox belyser hållbart miljö- och samhällsengagemang i årlig rapport om globalt medlemskapComments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases