Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

WebCertain hlása viac špecializovaných hovorcov pre sociálne médiá pre Medzinárodný Search Summit v Londýne

Štvrtý Medzinárodný Search Summit vedený multilinguálnou web marketingovou spoločnosťou WebCertain sa bude konať v Londýne, 14. mája 2009, v národnej knižnici British Library.
Podujatie bude zamerané na sociálne médiá a pozvaní sú hovorcovia špecializovaní na túto oblasť, aby sa podelili so svojou expertízou.
Najnovšie svoju účasť potvrdili hovorkyne Nicole Vanderbilt, VP International pre Bebo a Regina Bustamante, riaditeľka pre globalizáciu pre Plaxo.
Nicole Vanderbilt bude na summite prezentovať myšlienku o “Medzinárodných možnostiach a ako Bebo plánuje ich využitie.”
Bebo najal Nicole Vanderbilt, predošlú riaditeľku marketingu pre Google industry, aby zaujala novú pozíciu International VP. Nicole je zodpovedná za expanziu siete sociálnych médií medzinárodne vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku a Holandsku.
Regina Bustamante, momentálne riaditeľka pre globalizáciu pre Plaxo, bude prednášať na tému “Spoločenský preklad v stránkach sociálnych sietí”, ako SNS’s môže ovplyvniť silu webu 2.0 a použiť základ (základnú “skupinu”) na vytvorenie komunity, ktorá sa bude podielať na preklade stránky.
Ďalšie rozoberané témy na summite budú optimalizácia sociálnych médií a jej súvis s ostatnými web marketingovými stratégiami.
Pre viac informácií navštívte stránku Medzinárodného search summitu na www.internationalsearchsummit.com.

O spoločnosti WebCertain
WebCertain ponúka široké spektrum synchronizovaných search marketingových služieb, vo všetkých hlavných web jazykoch, zahŕňajúcich pay per click kampane, základné SEO, online PR a web development.
V základnom vyhľadávaní, pay-per-click a PR tímoch WebCertain zamestnáva špecialistov vo všetkých hlavných web jazykoch, ktorí sú taktiež expertami v oblasti správania sa internetových vyhľadávačov.
Ložisko svetových jazykov pozostáva z tímu search špecialistov ovládajúcich množstvo jazykov, všetkých pracujúcich spoločne na optimalizácii internetových vyhľadávačov a pay per click kampaniach pod jednou strechou. WebCertain má tiež lokálnych partnerov pre túto oblasť- záruka silnej komnbinácie.
Ak sa chcete dozvediet viac o multilinguálnych search marketingových službách, navštívte stránku www.webcertain.com.
For media enquiries, please contact
Jenny Simpson
News & PR Manager
WebCertain Europe Ltd
Blackthorn House
Northminster Business Park
Poppleton
York YO26 6QW
United Kingdom
pr@webcertain.com
+44 (0)1904 780030Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases