Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Η Xerox αναλαμβάνει τη διαχείριση των εκτυπωτικών εργασιών της P&G σε παγκόσμιο επίπεδο

ι υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων της Xerox βελτιώνουν τη διαχείριση των εγγράφων από το εκτυπωτικό κέντρο ως το εικονικό γραφείο
Xerox logoΑθήνα, 29 July 2009 Η Xerox θα είναι στο εξής υπεύθυνη για τη διαχείριση των εκτυπωτικών εργασιών της Procter & Gamble σε παγκόσμιο επίπεδο, βοηθώντας την εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη κατά ποσοστό που εκτιμάται στο 20%-25%. Το πενταετές συμβόλαιο εκτυπωτικών υπηρεσιών καλεί τη Xerox να διαχειρίζεται το εκτυπωτικό περιβάλλον της P&G είτε πρόκειται για κάποιο εκτυπωτικό κέντρο είτε για κάποιο γραφείο της εταιρείας ή, ακόμη, και για το σπίτι ενός εργαζομένου.

Οι Υπηρεσίες Γραφείου της Xerox (Xerox Office Services) είναι οι κορυφαίες στον κλάδο υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, τις οποίες προσφέρει η Xerox. Βοηθούν τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος υποδομής ΙΤ και γραφείου, με το να διαχειρίζονται τις σχετικές με τα έγγραφα συσκευές, όπως είναι οι εκτυπωτές, τα φωτοαντιγραφικά και οι συσκευές fax – ελέγχοντας πώς και πότε εκτυπώνονται τα έγγραφα.

Δουλεύοντας με τη Xerox, η P&G έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη αειφορίας, πέρα από την εξοικονόμηση κόστους και την αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών αλλά και της αξιοπιστίας. Η P&G προβλέπει ότι θα μειώσει τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνει για εκτυπώσεις κατά 30% και την κατανάλωση χαρτιού κατά 20%-30% ετησίως.

“Η απλοποίηση της παγκόσμιας εκτυπωτικής μας υποδομής συντελεί στην αύξηση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε”, ανέφερε ο Filippo Passerini, Chief Information Officer and President, Global Business Services, P&G. “Αυτή η καινοτόμος πρωτοβουλία είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ψηφιακής εποχής και της αειφορίας του χώρου εργασίας”.

Xerox Global Services και χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που βασίζονται στο μοντέλο Lean Six Sigma, θα δημιουργηθεί μια στρατηγική που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρο το εύρος της εταιρείας και που αναμένεται να “απελευθερώσει” εκατοντάδες λεπτά χρόνου των εργαζομένων ετησίως.

Η Xerox θα παρέχει επί τόπου εκπαίδευση στους εργαζομένους της P&G, για να τους βοηθήσει να διαχειρίζονται το νέο εκτυπωτικό περιβάλλον, και θα τους συμβουλεύει για το πώς θα μπορούσαν να μειώσουν το χρόνο που αφιερώνουν σε σχετικές με τις εκτυπώσεις δραστηριότητες. Το πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγής της Xerox εστιάζει στο πώς το προσωπικό της εταιρείας-πελάτη μπορεί να λάβει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά τη μετάβαση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές. Η Xerox θα δημιουργήσει επίσης ένα portal για online εκπαίδευση και εύκολη προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων και υποστήριξης του προσωπικού που εργάζεται από απόσταση.

Το εύρος της συμφωνίας με την P&G είναι ένα παράδειγμα του πώς η Xerox επεκτείνει την ηγετική της θέση στις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων σε ολόκληρη την παγκόσμια επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Ken Weilerstein, Vice President του τμήματος έρευνας της Gartner Inc., “Η διαχείριση εγγράφων σε όλο το εύρος της επιχείρησης εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μία ευκαιρία για μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας, την οποία παραβλέπουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, αν και είναι μια μη αποδοτική διαδικασία έντασης εργασίας”.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συμφωνία με την P&G θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την εκτυπωτική υποδομή στην οποία έχουν επενδύσει – από το εκτυπωτικό κέντρο ως τα απομακρυσμένα γραφεία τους”, ανέφερε ο Stephen Kronin, President, Xerox Global Services. Η εφαρμογή των υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων επιτρέπει στην P&G να επικεντρωθεί στη βασική της δραστηριότητα και την ίδια στιγμή να επιτύχει στόχους που έχουν να κάνουν με την αειφόρο ανάπτυξη”.

Πρόσφατα η Gartner Inc. κατέταξε τη Xerox μεταξύ των ηγετών στις αναφορές της “Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide” και “Magic Quadrant for MFPs and Printers”. Το “Magic Quadrant” είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο προσφέρει “στιγμιότυπα” από την κατεύθυνση μιας αγοράς, την ωριμότητά της και τους συμμετέχοντές της και στο οποίο η Gartner αξιολογεί τους εκάστοτε παρόχους με βάση το πόσο ολοκληρωμένο είναι το όραμά τους και κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το υλοποιήσουν.Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases