Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Xerox piirtää visiota tulevaisuuden julkisille palveluille

Puhujat tarjoavat uutta näkemystä teknologisista innovaatioista yhteiskunnallisten muutosten välittäjänä Maailman informaatioteknologian kongressissa 2010

Maailman informaatioteknologian kongressissa 2010 (WCIT) Amsterdamissa pidetyissä puheissa Xeroxin bisnesjohtajat piirsivät visiota tulevaisuuden julkisen sektorin keskeisimmille palveluille, kuten terveydenhuollolle, koulutukselle, liikenteelle ja viranomaispalveluille. Puheenvuoroissa tuotiin esiin kuinka nämä palvelut tulevat oleellisesti uudistumaan teknologisten innovaatioiden myötä.

Lynn Blodgett, president and CEO of ACS, A Xerox Company, puhui tapahtuman pääpuheenvuorossaan IT -teollisuuden kehitysmuutoksesta ja hahmotteli Xeroxin roolia eri alojen globaalien innovaatioiden edistäjänä.

Blodgett esitteli näkemyksen siitä, kuinka IT -teollisuus voi kiihdyttää sosiaalista muutosta uudenlaisten aloitteiden kautta. Tällaisena esimerkkinä voisi olla jäsentelemättömän tiedon tallentaminen ja prosessointi jäsennellyksi tiedoksi, jota voitaisiin käyttää hyväksi mm. erilaisissa liikenteen, terveydenhuollon ja koulutuksen parannuksien edistämisessä.

Yhdessä monista Xeroxin asiantuntijoiden ja asiakkaiden pitämistä puheista Dr. Jeff Bauer, vice president of Forecasting and Strategy for ACS, A Xerox Company, kertoi kuinka samansuuntaiset edistysaskeleet lääketieteessä ja IT:ssä voivat dramaattisesti parantaa terveydenhuollon laatua ja vähentää kustannuksia. Lisäksi hän esitti kuinka teknologiset konvergenssit voivat auttaa saavuttamaan maailmanlaajuisia terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita jaettujen menetelmien innovaatioiden kautta. Tällaisia voisi olla mm. tekstin analyysityökalut, jotka auttavat havaitsemaan tartuntoja ja analyyttiset protokollat, jotka tunnistavat kustannustehokkaimmat terveydenhuoltopalvelut yksittäisille potilaille.

David Cummins, vice president of Sales and Marketing for the ACS Transportation Solution Group, toi mobiliteettiin keskittyvässä kolmannen päivän paneelikeskustelussa esiin julkisen ja yksityisten toimijoiden välisen yhteistyön yhä lisääntyvää tärkeyttä. ACS:n kokemuksella kolmenkymmenen maan asiakkaiden rahoittamisesta, systeemien integroimisesta ja operaattorina toimimisesta, Cummingsilla on näkemystä siitä, kuinka innovatiivinen rahoitus, älykkäät teknologiat ja kasvavat bisnesmallit tuovat mukanaan yhä enenevässä määrin monimutkaisia urbaanin liikenteen ongelmia.

Tämän vuoden kokous on teemaltaan ”Challenges of Change” ja se keskittyy osoittamaan maailmanlaajuisten asioiden vaikutuksia, kuten taloudelliset ja sosiaaliset kehitykset, ja jossa globaali IT yhteisö vaihtaa käytäntöjä ja ideoita siitä kuinka ICT voi mahdollistaa muutosta ja luoda mahdollisuuksia ympäri maailman. Tapahtuman suurimpana sponsorina Xerox on myös osallisena eHealth istunnoissa sekä hallinto- ja liikkuvuus-kokouksissa ja samalla esittelee Xeroxin Ranskan Greneblessä sijaitsevan Euroopan tutkimuskeskuksen uusimpia menetelmiä ja innovaatioita.

Tämän vuoden kongressia isännöi hollantilainen IT-kaupan yhdistys ja Hollannin talousministeriö virallisella tuellaan sekä Euroopan komission osallisena. Lisätietoja löytyy osoitteesta WCIT 2010.

Lisätietoja:

Sonia Panchal, Xerox Europe, T. + 44 (0) 1895 842 877

Xerox
on maailman kuudenneksi suurin tietotekniikkayritys. Xerox Oy markkinoi Xeroxin tuotteita, ratkaisuja ja palveluita Suomessa. Yrityksellä on laaja valikoima tuotteita toimistoille ja graafiseen teollisuuteen. Xeroxin palvelut kattavat konsultoinnin, dokumenttien hallintaratkaisut ja ulkoistuksen. Xeroxin Euroopan tutkimus- ja tuotekehityskeskus sijaitsee Ranskan Grenoblessa. Lisätietoja Xeroxista saat verkko-osoitteesta www.xerox.fi

Xerox®, the Xerox wordmark and the spherical connection symbol are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Prices, features, specifications, capabilities, appearance and availability of Xerox products and services are subject to change without notice.Tags: , ,

Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases