Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

LCD-TV

Televisioteknologian kehitys on edennyt räjähdysmäisesti viime vuosina, minkä seurauksesta televisioruudut ovat suurempia ja parempia ja signaalivoimakkuudet parempia tavalliselle kuluttajalle. Asian huono puoli on kuitekin se, että vastaan tulee jatkuvasti hämmentäviä termejä ja merkintöjä etsiessämme uutta televisiota valtavan tarjonnan seasta. Otetaan esimerkiksi termi LCD, selitetään sen tarkoitus ja toiminta perusteellisesti.

Ensinnäkin LCD on lyhenne sanoista Liquid Crystal Display (nestekidenäyttö). Nestekiteet ovat harvinaisia, sillä ne ovat jotakin kiinteän ja nestemäisen olomuodon väliltä. Tällä tavoin ne pystyvät liikkumaan ja muuttamaan molekyylien suunnistautumista nesteen tavoin, mutta ovat silti erillisiä kiinteän aineen tavoin. Kiteet muutetaan kiinteästä nestemäiseen lämmön avulla. Jos lämpöä on liikaa, ne muuttuvat täysin nestemäisiksi, ja jos lämpöä on liian vähän, ne säilyttävät kiinteän olomuotonsa. Tästä syystä LCD-TV:t ja tietokoneiden ja muut LCD-näytöt ovat lämmölle herkkiä ja niiden toiminta kärsii erittäin lämpimissä tai kylmissä olosuhteissa.

LCD-TV:ssä nestekiteet ovat kahden polarisoidun lasilevyn välissä, jotka ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Lasin sisälle on leikattu mikroskooppisia uria, jotka myötäilevät polarisaatiota. LCD-TV:n sisällä olevia nestekiteitä kutsutaan kierteiseksi nematiikaksi. Nematiikka tarkoittaa, että ne ovat tietyssä järjestyksessä ja kiertyneet, mutta suoristuvat, kun niihin johdetaan sähkövirtaa. Nestekiteet kiertyvät lasissa olevien urien mukaisesti ja mudostuvat spiraaliksi, missä viimeinen kide on 90 asteen kulmassa ensimmäiseen nähden. Lasin takaa heijastuva valo johdetaan kiteiden läpi, kunnes se loistaa näyttöruudusta. Kun sähkölataus suoristaa kiteet, ne järjestäytyvät etulasin polarisaatiota vasten estäen valoa pääsemästä läpi. Suoristumisen tarkka kulma määrittää sen, kuinka paljon valoa näkyy, mikä näkyy harmaasävynä näytössä. Kun kide on asettunut polarisoituneen lasin suuntaisesti, näkyy valkoista, jos suoristuminen on osittaista, yksi pikseli näkyy harmaansävynä, jos täysin estynyt, se näkyy mustana. Näytöissä on yleensä 256 sävyä. Pikkuruisten transistorien ja kapasitaattorien rivit ja sarakkeet muodostavat pikselimatriisin, joissa jokaisessa on 3 alapikselia, joissa on punainen, sininen ja vihreä suodatin.  Kun oikeaan riviin ja sarakkeeseen osuu lataus ja oikea alapikseli valottuu, kiteet kiertyvät oikeaan kulmaan aikaansaaden tarvittavan värisävyn. Mitä enemmän näytössä on pikseleitä sitä tarkempi kuva on. Tätä kutsutaan näyttöresoluutioksi. Tällä hetkellä kaikkein kehittyneimmissä näytöissä on 1080p-resoluutio, mikä tarkoittaa, että näytössä on 1080 pikseliriviä.Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases