Search engine friendly multilingual,
multi media news distribution

Beskrivning av LCD TV-tekniken

Under senare år har framstegen inom TV-teknik formligen exploderat, något som inneburit större och bättre bildskärmar och signalkapaciteter för genomsnittskonsumenten. Baksidan med allt detta är att vi bombarderas med diverse förvirrande termer och märketiketter för de mängder av alternativ som vi ställs inför när vi letar efter en ny TV-apparat. Låt oss titta närmare på en specifik term, LCD, och förklara i detalj vad begreppet innebär och hur tekniken fungerar.

Först och främst stÃ¥r förkortningen LCD TV för Liquid Crystal Display (bildskärm med vätskekristaller) TV. Vätskekristaller är ovanliga föremÃ¥l – de existerar i ett tillstÃ¥nd som ligger nÃ¥gonstans emellan fast tillstÃ¥nd och vätsketillstÃ¥nd. De kan flytta och ändra molekylriktning precis som en vätska, men samtidigt utgöra fristÃ¥ende föremÃ¥l, precis som ett fast föremÃ¥l. Om de fÃ¥r för mycket värme övergÃ¥r de till en fullständig vätskeform; om de inte fÃ¥r tillräckligt behÃ¥ller de sin fasta form. Detta är anledningen till att TV-apparater med LCD-skärmar (och även LCD-dataskärmar och andra LCD-displayer) tenderar att vara känsliga för värme, och att de kan ha problem att fungera i mycket heta eller mycket kalla omgivningar.

I en TV-apparat med LCD-skärm är vätskekristallerna placerade mellan tvÃ¥ skikt av polariserat glas, i 90 graders vinkel mot varandra. Mikroskopiska spÃ¥r som följer polariseringens riktning är skurna i glasets insida. Vätskekristallerna som används i TV-apparater med LCD-skärm kallas vridna nematiska kristaller. Ordet “nematisk” betyder att kristallerna är orienterade i ett distinkt mönster, och att de är vridna, men rätas ut när de utsätts för en elektrisk ström. Vätskekristallerna är vridna efter spÃ¥ren i glaset och bildar ett spiralmönster där den sista kristallen stÃ¥r i 90 graders vinkel i förhÃ¥llande till den första. Ljuset som projiceras frÃ¥n glasets baksida leds genom kristallerna tills att det lyser igenom skärmens framsida. När det rätas ut av en elektrisk laddning ställer kristallerna däremot in sig mot det främre glasets polarisering, och blockerar ljuset sÃ¥ att det inte kan komma igenom. Kristallernas uträtning styrs mycket exakt av den elektriska strömmen, och graden av uträtning styr i sin tur den mängd ljus som tar sig fram till ögat. SÃ¥ regleras bildskärmens grÃ¥skala. När en kristall stÃ¥r i samma riktning som det polariserade glaset ser du vitt ljus; om kristallen är delvis uträtad visas den aktuella bildpunkten som en grÃ¥ton; och om den helt blockerad sÃ¥ är färgen svart. Bildskärmar kan oftast visa 256 möjliga grÃ¥toner. Rader och kolumner av mycket smÃ¥ transistorer och kondensatorer bildar en matris av pixlar (eller bildpunkter), var och en med tre underordnade pixlar, med rött, blÃ¥tt respektive grönt färgfilter. När en elektrisk laddning appliceras pÃ¥ rätt rad och kolumn och rätt underordnad pixel tänds kommer kristallerna att vridas i en viss vinkel, sÃ¥ att rätt färgnyans skapas. Ju fler pixlar som bildskärmen har, desto mer detaljerad blir bilden. MÃ¥ttet pÃ¥ detaljrikedom är skärmens upplösning. De mest avancerade skärmarna idag erbjuder 1080p-upplösning, vilket betyder att skärmen har 1080 rader med pixlar.Comments are closed.

Search
Select News Category
    
Select Email Alerts
PR Agencies
Apply to Join

Distribute your news release with newsCertain. Apply to become a member. Contact us for more information

Latest Releases